Tuesday, 20 December 2011

3大旗舰系:新闻传播系


你成为敏锐的新闻纠察员

在媒体百家争、言大放异彩的新代,民喉舌的新闻从业员肩负比一般专业人员更重要的新闻道德训练与稳负责的信条与守则。本系重视实务上所学的训练,学生可通过校内实习报纸《韩曦报》来落实在课堂上所学的编采新闻与传播学原理。《传播学人》则是本院杂志型的实习刊物,学生们可从中学习杂志编采、广告、发行等实务。本系着重梳理新闻沿革与发展,传授公平、公正、公开的新闻特训,同时结合新时代新思维,培养出一批具有使命感,能够时时刻刻监督政府、为社会把脉的新闻纠察员


新闻传播学系核心课程,其中包括:·         采访写作
·         新闻摄影
·         新闻法规
·         杂志编辑
·         媒体解读
·         电脑排版与实务
·         体育新闻写作
·         修辞学
·         新闻英文
·         世界新闻史

No comments:

Post a Comment